Nexomon: Lista de todos los Nexomon por zona

Una lista de todos los Nexomon ordenados por zona.

Lista de todos los Nexomon por zona

Esta guía ofrece una descripción general de todos los Nexomon por zona.

Zona 1

# 003 – Hobyn (común)
# 008 – Pandicub (común)
# 035 – Saxia (común)
# 092 – Alpoca (Poco común) (1. Evolución)
# 169 – Basten (Raro) (1. Evolución)
# 253 – Fleecius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)

Zona 2

# 003 – Hobyn (común)
# 008 – Pandicub (común)
# 018 – Perleo (común)
# 035 – Saxia (común)
# 066 – Terbita (Poco común) (1. Evolución)
# 090 – Dandelloon (Poco común) (1. Evolución)
# 092 – Alpoca (Poco común) (1. Evolución)
# 120 – Mustino (Poco común) (1. Evolución)
# 148 – Ventofawn (Raro) (1. Evolución)
# 154 – Owlie (Raro) (1. Evolución)
# 253 – Fleecius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)

Zona 3

# 008 – Pandicub (común)
# 018 – Perleo (común)
# 066 – Terbita (Poco común) (1. Evolución)
# 090 – Dandelloon (Poco común) (1. Evolución)
# 120 – Mustino (Poco común) (1. Evolución)
# 220 – Sheral (Raro) (1. Evolución)
# 253 – Fleecius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)

Zona 4

# 003 – Hobyn (común)
# 008 – Pandicub (común)
# 092 – Alpoca (Poco común) (1. Evolución)
# 154 – Owlie (Raro) (1. Evolución)
# 253 – Fleecius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)

Zona 5

# 002 – Gnob (común)
# 030 – Digga (común)
# 124 – Nightite (Poco común) (1. Evolución)
# 136 – Pinza (Poco común) (1. Evolución)
# 214 – Rafodillo (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 6
# 002 – Gnob (común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 124 – Nightite (Poco común) (1. Evolución)
# 136 – Pinza (Poco común) (1. Evolución)
# 226 – Magnego (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 7
# 030 – Digga (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 094 – Gemir (Poco común) (1. Evolución)
# 124 – Nightite (Poco común) (1. Evolución)
# 226 – Magnego (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 8
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 094 – Gemir (Poco común) (1. Evolución)
# 124 – Nightite (Poco común) (1. Evolución)
# 136 – Pinza (Poco común) (1. Evolución)
# 214 – Rafodillo (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 9
# 002 – Gnob (común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 124 – Nightite (Poco común) (1. Evolución)
# 214 – Rafodillo (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 10
# 022 – Camoleon (Común)
# 023 – Fanfrou (común)
# 068 – Silkmaid (Poco común) (1. Evolución)
# 106 – Ratapon (Poco común) (1. Evolución)
# 151 – Browi (Raro) (1. Evolución)
# 163 – Stoaic (Raro) (1. Evolución)
# 250 – Cheekmunk (Raro) (1. Evolución)
# 256 – Frulf (Mega Rare) (1. Evolución)
# 289 – Velokitti (Especial) (1. Evolución)
Zona 11
# 022 – Camoleon (Común)
# 023 – Fanfrou (común)
# 054 – Chirpoint (Poco común) (1. Evolución)
# 068 – Silkmaid (Poco común) (1. Evolución)
# 106 – Ratapon (Poco común) (1. Evolución)
# 151 – Browi (Raro) (1. Evolución)
# 163 – Stoaic (Raro) (1. Evolución)
# 250 – Cheekmunk (Raro) (1. Evolución)
# 256 – Frulf (Mega Rare) (1. Evolución)
# 289 – Velokitti (Especial) (1. Evolución)
Zona 12
# 015 – Flexel (común)
# 029 – Scurrel (común)
# 031 – Parrpy (común)
# 046 – Amphant (Poco común) (1. Evolución)
# 048 – Polenblom (Poco común) (1. Evolución)
# 078 – Thrano (Poco común) (1. Evolución)
# 190 – Roohopu (Raro) (1. Evolución)
# 205 – Clobolt (Raro) (1. Evolución)
# 217 – Angalo (Raro) (1. Evolución)
# 265 – Perchara (Mega Rare) (1. Evolución)
# 277 – Blizo (Especial) (1. Evolución)
Zona 13
# 029 – Scurrel (común)
# 031 – Parrpy (común)
# 048 – Polenblom (Poco común) (1. Evolución)
# 146 – Berawn (Poco común) (1. Evolución)
# 190 – Roohopu (Raro) (1. Evolución)
# 205 – Clobolt (Raro) (1. Evolución)
# 265 – Perchara (Mega Rare) (1. Evolución)
# 277 – Blizo (Especial) (1. Evolución)
Zona 14
# 015 – Flexel (común)
# 031 – Parrpy (común)
# 046 – Amphant (Poco común) (1. Evolución)
# 048 – Polenblom (Poco común) (1. Evolución)
# 146 – Berawn (Poco común) (1. Evolución)
# 172 – Cavel (Raro) (1. Evolución)
# 217 – Angalo (Raro) (1. Evolución)
# 265 – Perchara (Mega Rare) (1. Evolución)
# 277 – Blizo (Especial) (1. Evolución)
Zona 15
# 012 – Ignia (común)
# 015 – Flexel (común)
# 017 – Stoogu (común)
# 019 – Bulken (común)
# 029 – Scurrel (común)
# 046 – Amphant (Poco común) (1. Evolución)
# 072 – Flaminglo (Poco común) (1. Evolución)
# 086 – Flandle (Poco común) (1. Evolución)
# 146 – Berawn (Poco común) (1. Evolución)
# 172 – Cavel (Raro) (1. Evolución)
# 190 – Roohopu (Raro) (1. Evolución)
# 202 – Fumous (Raro) (1. Evolución)
# 238 – Toka (Raro) (1. Evolución)
# 262 – Ferosera (Mega Rare) (1. Evolución)
# 265 – Perchara (Mega Rare) (1. Evolución)
# 277 – Blizo (Especial) (1. Evolución)
# 286 – Sprunk (Especial) (1. Evolución)
Zona 16
# 012 – Ignia (común)
# 017 – Stoogu (común)
# 072 – Flaminglo (Poco común) (1. Evolución)
# 086 – Flandle (Poco común) (1. Evolución)
# 181 – Barky (Raro) (1. Evolución)
# 262 – Ferosera (Mega Rare) (1. Evolución)
# 286 – Sprunk (Especial) (1. Evolución)
Zona 17
# 012 – Ignia (común)
# 017 – Stoogu (común)
# 019 – Bulken (común)
# 086 – Flandle (Poco común) (1. Evolución)
# 128 – Igneamp (Poco común) (1. Evolución)
# 181 – Barky (Raro) (1. Evolución)
# 202 – Fumous (Raro) (1. Evolución)
# 262 – Ferosera (Mega Rare) (1. Evolución)
# 286 – Sprunk (Especial) (1. Evolución)
Zona 18
# 010 – Flybuster (común)
# 027 – Emotel (común)
# 114 – Bozofin (Poco común) (1. Evolución)
# 142 – Magpot (Poco común) (1. Evolución)
# 223 – Heifry (Raro) (1. Evolución)
# 244 – Kindeor (Raro) (1. Evolución)
# 268 – Ponirius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)
Zona 19
# 005 – Pira (común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 052 -Molobomb (Poco común) (1. Evolución)
# 058 – Kindala (Poco común) (1. Evolución)
# 160 – Tropi (Raro) (1. Evolución)
# 244 – Kindeor (Raro) (1. Evolución)
# 268 – Ponirius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)
Zona 20
# 005 – Pira (común)
# 010 – Flybuster (común)
# 058 – Kindala (Poco común) (1. Evolución)
# 114 – Bozofin (Poco común) (1. Evolución)
# 160 – Tropi (Raro) (1. Evolución)
# 247 – Clonkey (Raro) (1. Evolución)
# 268 – Ponirius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)
Zona 21
# 005 – Pira (común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 100 – Drash (Poco común) (1. Evolución)
# 114 – Bozofin (Poco común) (1. Evolución)
# 142 – Magpot (Poco común) (1. Evolución)
# 223 – Heifry (Raro) (1. Evolución)
# 227 – Magnymph (Raro) (2. Evolución)
# 247 – Clonkey (Raro) (1. Evolución)
# 268 – Ponirius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)
Zona 22
# 005 – Pira (común)
# 010 – Flybuster (común)
# 027 – Emotel (común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 052 -Molobomb (Poco común) (1. Evolución)
# 058 – Kindala (Poco común) (1. Evolución)
# 100 – Drash (Poco común) (1. Evolución)
# 142 – Magpot (Poco común) (1. Evolución)
# 160 – Tropi (Raro) (1. Evolución)
# 227 – Magnymph (Raro) (2. Evolución)
# 244 – Kindeor (Raro) (1. Evolución)
# 247 – Clonkey (Raro) (1. Evolución)
# 268 – Ponirius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)
Zona 23
# 005 – Pira (común)
# 010 – Flybuster (común)
# 027 – Emotel (común)
# 100 – Drash (Poco común) (1. Evolución)
# 114 – Bozofin (Poco común) (1. Evolución)
# 223 – Heifry (Raro) (1. Evolución)
# 227 – Magnymph (Raro) (2. Evolución)
# 244 – Kindeor (Raro) (1. Evolución)
# 268 – Ponirius (Mega Rare) (1. Evolución)
# 274 – Vulazy (Especial) (1. Evolución)
Zona 24
# 021 – Florantis (común)
# 028 – Tryflap (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 074 – Eele (Poco común) (1. Evolución)
# 076 – Cordyant (Poco común) (1. Evolución)
# 118 – Seedread (Poco común) (1. Evolución)
# 199 – Tycroc (Raro) (1. Evolución)
# 211 – Hissa (Rara) (1. Evolución)
# 259 – Fluzard (Mega Rare) (1. Evolución)
# 283 – Bevy (Especial) (1. Evolución)
Zona 25
# 021 – Florantis (común)
# 028 – Tryflap (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 074 – Eele (Poco común) (1. Evolución)
# 076 – Cordyant (Poco común) (1. Evolución)
# 157 – Seaguard (Raro) (1. Evolución)
# 199 – Tycroc (Raro) (1. Evolución)
# 211 – Hissa (Rara) (1. Evolución)
# 259 – Fluzard (Mega Rare) (1. Evolución)
# 283 – Bevy (Especial) (1. Evolución)
Zona 26
# 028 – Tryflap (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 076 – Cordyant (Poco común) (1. Evolución)
# 118 – Seedread (Poco común) (1. Evolución)
# 157 – Seaguard (Raro) (1. Evolución)
# 199 – Tycroc (Raro) (1. Evolución)
# 211 – Hissa (Rara) (1. Evolución)
# 259 – Fluzard (Mega Rare) (1. Evolución)
# 283 – Bevy (Especial) (1. Evolución)
Zona 27
# 021 – Florantis (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 074 – Eele (Poco común) (1. Evolución)
# 076 – Cordyant (Poco común) (1. Evolución)
# 157 – Seaguard (Raro) (1. Evolución)
# 199 – Tycroc (Raro) (1. Evolución)
# 259 – Fluzard (Mega Rare) (1. Evolución)
# 283 – Bevy (Especial) (1. Evolución)
Zona 28
# 020 – Kiklick (Común)
# 026 – Nekomba (común)
# 038 – Durtworm (Poco común) (1. Evolución)
# 098 – Suave (Poco común) (1. Evolución)
# 184 – Cronic (Raro) (1. Evolución)
# 193 – Obelink (Raro) (1. Evolución)
# 256 – Frulf (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 29
# 026 – Nekomba (común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 038 – Durtworm (Poco común) (1. Evolución)
# 132 – Porapora (Poco común) (1. Evolución)
# 184 – Cronic (Raro) (1. Evolución)
# 208 – Tinito (Raro) (1. Evolución)
# 256 – Frulf (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 30
# 020 – Kiklick (Común)
Capítulo 033 – Candrama (común)
# 098 – Suave (Poco común) (1. Evolución)
# 132 – Porapora (Poco común) (1. Evolución)
# 193 – Obelink (Raro) (1. Evolución)
# 208 – Tinito (Raro) (1. Evolución)
# 256 – Frulf (Mega Rare) (1. Evolución)
# 280 – Fethra (Especial) (1. Evolución)
Zona 31
# 014 – Espina (común)
# 021 – Florantis (común)
# 104 – Sprouti (Poco común) (1. Evolución)
# 134 – Treemi (Poco común) (1. Evolución)
# 187 – Hoppeti (Raro) (1. Evolución)
# 229 – Mandrass (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 292 – Petril (Especial) (1. Evolución)
Zona 32
# 004 – Algamaid (Común)
# 014 – Espina (común)
# 021 – Florantis (común)
# 040 – Breeshy (Poco común) (1. Evolución)
# 104 – Sprouti (Poco común) (1. Evolución)
# 134 – Treemi (Poco común) (1. Evolución)
# 187 – Hoppeti (Raro) (1. Evolución)
# 229 – Mandrass (Raro) (1. Evolución)
# 241 – Floatle (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 292 – Petril (Especial) (1. Evolución)
Zona 33
# 004 – Algamaid (Común)
# 014 – Espina (común)
# 021 – Florantis (común)
# 040 – Breeshy (Poco común) (1. Evolución)
# 104 – Sprouti (Poco común) (1. Evolución)
# 126 – Blurk (Poco común) (1. Evolución)
# 166 – Leafegg (Raro) (1. Evolución)
# 187 – Hoppeti (Raro) (1. Evolución)
# 241 – Floatle (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 292 – Petril (Especial) (1. Evolución)
Zona 34
# 004 – Algamaid (Común)
# 014 – Espina (común)
# 040 – Breeshy (Poco común) (1. Evolución)
# 126 – Blurk (Poco común) (1. Evolución)
# 134 – Treemi (Poco común) (1. Evolución)
# 166 – Leafegg (Raro) (1. Evolución)
# 229 – Mandrass (Raro) (1. Evolución)
# 241 – Floatle (Raro) (1. Evolución)
# 271 – Spink (Mega Rare) (1. Evolución)
# 292 – Petril (Especial) (1. Evolución)
Zona 35
# 003 – Hobyn (común)
# 017 – Stoogu (común)
# 067 – Scizarina (Poco común) (2. Evolución)
# 130 – Honbuzz (Poco común) (1. Evolución)
Zona 36
# 028 – Tryflap (común)
# 031 – Parrpy (común)
# 036 – Arnut (Poco común) (1. Evolución)
# 050 – Mudlug (Poco común) (1. Evolución)
Zona 37
# 017 – Stoogu (común)
# 031 – Parrpy (común)
# 050 – Mudlug (Poco común) (1. Evolución)
# 067 – Scizarina (Poco común) (2. Evolución)
Zona 38
# 003 – Hobyn (común)
# 028 – Tryflap (común)
# 036 – Arnut (Poco común) (1. Evolución)
# 130 – Honbuzz (Poco común) (1. Evolución)
# 175 – Chicolo (Raro) (1. Evolución)
Zona 39
# 007 – Toxipore (común)
# 022 – Camoleon (Común)
# 068 – Silkmaid (Poco común) (1. Evolución)
# 087 – Thermofly (Poco común) (2. Evolución)
# 110 – Silkpha (Poco común) (1. Evolución)
# 138 – Pompatiel (Poco común) (1. Evolución)
# 155 – Bulie (Rara) (2. Evolución)
# 257 – Luberg (Mega Rare) (2. Evolución)
# 290 – Acca (Especial) (2. Evolución)
Zona 40
# 022 – Camoleon (Común)
# 025 – Turbinha (común)
# 110 – Silkpha (Poco común) (1. Evolución)
# 130 – Honbuzz (Poco común) (1. Evolución)
# 138 – Pompatiel (Poco común) (1. Evolución)
# 196 – Sylphi (Rara) (1. Evolución)
# 257 – Luberg (Mega Rare) (2. Evolución)
# 290 – Acca (Especial) (2. Evolución)
Zona 41
Capítulo 009 – Gorgonita (común)
# 119 – Hollowretch (Poco común) (2. Evolución)
# 129 – Lavamp (Poco común) (2. Evolución)
# 182 – Barkrunch (Raro) (2. Evolución)
# 212 – Slithera (Rara) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 42
# 002 – Gnob (común)
# 077 – Zombyant (Poco común) (2. Evolución)
# 125 – Nocgoyle (Poco común) (2. Evolución)
# 182 – Barkrunch (Raro) (2. Evolución)
# 218 – Seraforona (Rara) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 43
# 002 – Gnob (común)
# 012 – Ignia (común)
# 129 – Lavamp (Poco común) (2. Evolución)
# 218 – Seraforona (Rara) (2. Evolución)
# 248 – Gritch (Raro) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 44
# 002 – Gnob (común)
Capítulo 009 – Gorgonita (común)
# 077 – Zombyant (Poco común) (2. Evolución)
# 248 – Gritch (Raro) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 45
# 012 – Ignia (común)
# 119 – Hollowretch (Poco común) (2. Evolución)
# 125 – Nocgoyle (Poco común) (2. Evolución)
# 212 – Slithera (Rara) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 46
# 002 – Gnob (común)
Capítulo 009 – Gorgonita (común)
# 012 – Ignia (común)
# 077 – Zombyant (Poco común) (2. Evolución)
# 125 – Nocgoyle (Poco común) (2. Evolución)
# 129 – Lavamp (Poco común) (2. Evolución)
# 212 – Slithera (Rara) (2. Evolución)
# 218 – Seraforona (Rara) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 47
# 007 – Toxipore (común)
# 105 – Lantora (Poco común) (2. Evolución)
# 122 – Bunrock (Poco común) (1. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 48
# 001 – Platyfoo (común)
# 007 – Toxipore (común)
# 044 – Charoon (Poco común) (1. Evolución)
# 105 – Lantora (Poco común) (2. Evolución)
# 122 – Bunrock (Poco común) (1. Evolución)
# 235 – Rocstrich (Raro) (1. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 49
# 018 – Perleo (común)
# 025 – Turbinha (común)
# 073 – Flaringo (Poco común) (2. Evolución)
# 075 – Eelowatt (Poco común) (2. Evolución)
# 102 – Kyte (Poco común) (1. Evolución)
# 200 – Gnaligator (Raro) (2. Evolución)
# 230 – Mandrove (Raro) (2. Evolución)
# 242 – Fusil (Raro) (2. Evolución)
# 254 – Shrepian (Mega Rare) (2. Evolución)
# 293 – Frilia (Especial) (2. Evolución)
Zona 50
# 032 – Bowish (Común)
# 042 – Trampole (Poco común) (1. Evolución)
# 088 – Jellufo (Poco común) (1. Evolución)
# 206 – Clunder (Raro) (2. Evolución)
# 260 – Hydrax (Mega Rare) (2. Evolución)
# 284 – Barver (Especial) (2. Evolución)
Zona 51
# 010 – Flybuster (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 088 – Jellufo (Poco común) (1. Evolución)
# 178 – Ballery (Raro) (1. Evolución)
# 260 – Hydrax (Mega Rare) (2. Evolución)
# 284 – Barver (Especial) (2. Evolución)
Zona 52
# 010 – Flybuster (común)
# 042 – Trampole (Poco común) (1. Evolución)
# 112 – Cola de Mar (Poco Común) (1. Evolución)
# 178 – Ballery (Raro) (1. Evolución)
# 260 – Hydrax (Mega Rare) (2. Evolución)
# 284 – Barver (Especial) (2. Evolución)
Zona 53
# 032 – Bowish (Común)
# 041 – Skoi (Poco común) (2. Evolución)
# 112 – Cola de Mar (Poco Común) (1. Evolución)
# 158 – Seadian (Raro) (2. Evolución)
# 260 – Hydrax (Mega Rare) (2. Evolución)
# 284 – Barver (Especial) (2. Evolución)
Zona 54
# 018 – Perleo (común)
# 025 – Turbinha (común)
# 041 – Skoi (Poco común) (2. Evolución)
# 200 – Gnaligator (Raro) (2. Evolución)
# 260 – Hydrax (Mega Rare) (2. Evolución)
# 284 – Barver (Especial) (2. Evolución)
Zona 55
# 025 – Turbinha (común)
# 073 – Flaringo (Poco común) (2. Evolución)
# 075 – Eelowatt (Poco común) (2. Evolución)
# 242 – Fusil (Raro) (2. Evolución)
# 260 – Hydrax (Mega Rare) (2. Evolución)
# 284 – Barver (Especial) (2. Evolución)
Zona 56
# 010 – Flybuster (común)
# 013 – Shashock (común)
# 070 – Pentapus (Poco común) (1. Evolución)
# 140 – Azita (Poco común) (1. Evolución)
# 144 – Gervore (Poco común) (1. Evolución)
# 161 – Tropite (Raro) (2. Evolución)
# 240 – Aristokan (Raro) (3. Evolución)
# 263 – Firius (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 57
# 010 – Flybuster (común)
# 013 – Shashock (común)
# 018 – Perleo (común)
# 041 – Skoi (Poco común) (2. Evolución)
# 088 – Jellufo (Poco común) (1. Evolución)
# 127 – Spurk (Poco común) (2. Evolución)
# 140 – Azita (Poco común) (1. Evolución)
# 185 – Sonicoco (Raro) (2. Evolución)
# 263 – Firius (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 58
# 004 – Algamaid (Común)
# 018 – Perleo (común)
# 070 – Pentapus (Poco común) (1. Evolución)
# 088 – Jellufo (Poco común) (1. Evolución)
# 144 – Gervore (Poco común) (1. Evolución)
# 161 – Tropite (Raro) (2. Evolución)
# 263 – Firius (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 59
# 004 – Algamaid (Común)
# 010 – Flybuster (común)
# 041 – Skoi (Poco común) (2. Evolución)
# 070 – Pentapus (Poco común) (1. Evolución)
# 127 – Spurk (Poco común) (2. Evolución)
# 209 – Tomathorn (Raro) (2. Evolución)
# 263 – Firius (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 60
# 004 – Algamaid (Común)
# 010 – Flybuster (común)
# 013 – Shashock (común)
# 099 – Twillow (Poco común) (2. Evolución)
# 127 – Spurk (Poco común) (2. Evolución)
# 140 – Azita (Poco común) (1. Evolución)
# 144 – Gervore (Poco común) (1. Evolución)
# 161 – Tropite (Raro) (2. Evolución)
# 209 – Tomathorn (Raro) (2. Evolución)
# 240 – Aristokan (Raro) (3. Evolución)
# 263 – Firius (Mega Rare) (2. Evolución)
# 275 – Vulpep (Especial) (2. Evolución)
Zona 61
# 013 – Shashock (común)
# 021 – Florantis (común)
# 028 – Tryflap (común)
# 088 – Jellufo (Poco común) (1. Evolución)
# 096 – Fowling (Poco común) (1. Evolución)
# 099 – Twillow (Poco común) (2. Evolución)
# 144 – Gervore (Poco común) (1. Evolución)
# 188 – Shrubbit (Raro) (2. Evolución)
# 197 – Vozette (Rara) (2. Evolución)
# 266 – Galvaria (Mega Rare) (2. Evolución)
# 278 – Blizbrow (Especial) (2. Evolución)
Zona 62
# 021 – Florantis (común)
# 028 – Tryflap (común)
# 064 – Monkapow (Poco común) (1. Evolución)
# 096 – Fowling (Poco común) (1. Evolución)
# 099 – Twillow (Poco común) (2. Evolución)
# 161 – Tropite (Raro) (2. Evolución)
# 188 – Shrubbit (Raro) (2. Evolución)
# 240 – Aristokan (Raro) (3. Evolución)
# 266 – Galvaria (Mega Rare) (2. Evolución)
# 278 – Blizbrow (Especial) (2. Evolución)
Zona 63
# 023 – Fanfrou (común)
# 034 – Replicanti (común)
# 055 – Vanarosta (Poco común) (2. Evolución)
# 064 – Monkapow (Poco común) (1. Evolución)
# 170 – Felynth (Raro) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 287 – Expunk (Especial) (2. Evolución)
Zona 64
# 023 – Fanfrou (común)
# 034 – Replicanti (común)
# 055 – Vanarosta (Poco común) (2. Evolución)
# 064 – Monkapow (Poco común) (1. Evolución)
# 245 – Asteor (Raro) (2. Evolución)
# 269 – Favolia (Mega Rare) (2. Evolución)
# 287 – Expunk (Especial) (2. Evolución)
Zona 65
# 020 – Kiklick (Común)
# 030 – Digga (común)
# 051 – Grumug (Poco común) (2. Evolución)
# 084 – Venemona (Poco común) (1. Evolución)
# 203 – Steamous (Raro) (2. Evolución)
# 215 – Scabrillo (Raro) (2. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 281 – Tempestra (Especial) (2. Evolución)
Zona 66
# 002 – Gnob (común)
# 020 – Kiklick (Común)
# 084 – Venemona (Poco común) (1. Evolución)
# 103 – Satray (Poco común) (2. Evolución)
# 203 – Steamous (Raro) (2. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 281 – Tempestra (Especial) (2. Evolución)
Zona 67
# 007 – Toxipore (común)
# 030 – Digga (común)
# 051 – Grumug (Poco común) (2. Evolución)
# 103 – Satray (Poco común) (2. Evolución)
# 221 – Shereef (Raro) (2. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 281 – Tempestra (Especial) (2. Evolución)
Zona 68
# 020 – Kiklick (Común)
# 030 – Digga (común)
# 043 – Frogue (Poco común) (2. Evolución)
# 103 – Satray (Poco común) (2. Evolución)
# 215 – Scabrillo (Raro) (2. Evolución)
# 221 – Shereef (Raro) (2. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 281 – Tempestra (Especial) (2. Evolución)
Zona 69
# 007 – Toxipore (común)
# 020 – Kiklick (Común)
# 043 – Frogue (Poco común) (2. Evolución)
# 051 – Grumug (Poco común) (2. Evolución)
# 164 – Enermine (Raro) (2. Evolución)
# 272 – Vivizard (Mega Rare) (2. Evolución)
# 281 – Tempestra (Especial) (2. Evolución)
Zona 70
# 014 – Espina (común)
# 029 – Scurrel (común)
# 049 – Polerina (Poco común) (2. Evolución)
# 060 – Robatt (Poco común) (1. Evolución)
# 069 – Weabride (Poco común) (2. Evolución)
# 133 – Mushamusha (Poco común) (2. Evolución)
# 191 – Roospika (Rara) (2. Evolución)
# 258 – Arctivore (Mega Rare) (3. Evolución)
# 294 – Corozard (Especial) (3. Evolución)
Zona 71
# 001 – Platyfoo (común)
# 022 – Camoleon (Común)
# 024 – Arigami (común)
# 035 – Saxia (común)
# 060 – Robatt (Poco común) (1. Evolución)
# 116 – Vultic (Poco común) (1. Evolución)
# 121 – Fuzztino (Poco común) (2. Evolución)
# 137 – Pincertron (Poco común) (2. Evolución)
# 149 – Tornadyr (Raro) (2. Evolución)
# 231 – Manzan (Raro) (3. Evolución)
# 258 – Arctivore (Mega Rare) (3. Evolución)
# 294 – Corozard (Especial) (3. Evolución)
Zona 72
# 022 – Camoleon (Común)
# 024 – Arigami (común)
# 029 – Scurrel (común)
# 082 – Miglet (Poco común) (1. Evolución)
# 116 – Vultic (Poco común) (1. Evolución)
# 121 – Fuzztino (Poco común) (2. Evolución)
# 137 – Pincertron (Poco común) (2. Evolución)
# 151 – Browi (Raro) (1. Evolución)
# 167 – Flousper (Raro) (2. Evolución)
# 255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolución)
# 258 – Arctivore (Mega Rare) (3. Evolución)
# 294 – Corozard (Especial) (3. Evolución)
Zona 73
# 001 – Platyfoo (común)
# 017 – Stoogu (común)
# 022 – Camoleon (Común)
# 049 – Polerina (Poco común) (2. Evolución)
# 069 – Weabride (Poco común) (2. Evolución)
# 133 – Mushamusha (Poco común) (2. Evolución)
# 252 – Acumulador (Raro) (3. Evolución)
# 258 – Arctivore (Mega Rare) (3. Evolución)
# 294 – Corozard (Especial) (3. Evolución)
Zona 74
# 001 – Platyfoo (común)
# 014 – Espina (común)
# 060 – Robatt (Poco común) (1. Evolución)
# 082 – Miglet (Poco común) (1. Evolución)
# 167 – Flousper (Raro) (2. Evolución)
# 201 – Ferodile (Raro) (3. Evolución)
# 255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolución)
# 285 – Bedam (Especial) (3. Evolución)
Zona 75
# 014 – Espina (común)
# 035 – Saxia (común)
# 049 – Polerina (Poco común) (2. Evolución)
# 116 – Vultic (Poco común) (1. Evolución)
# 137 – Pincertron (Poco común) (2. Evolución)
# 231 – Manzan (Raro) (3. Evolución)
# 255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolución)
# 285 – Bedam (Especial) (3. Evolución)
Zona 76
# 024 – Arigami (común)
# 069 – Weabride (Poco común) (2. Evolución)
# 082 – Miglet (Poco común) (1. Evolución)
# 201 – Ferodile (Raro) (3. Evolución)
# 255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolución)
# 285 – Bedam (Especial) (3. Evolución)
Zona 77
# 030 – Digga (común)
# 062 – Cactino (Poco común) (1. Evolución)
# 108 – Aulot (Poco común) (1. Evolución)
# 173 – Dromeruf (Raro) (2. Evolución)
# 183 – Abaddog (Raro) (3. Evolución)
# 264 – Carnagrius (Mega Rare) (3. Evolución)
# 279 – Blizloo (Especial) (3. Evolución)
Zona 78
# 013 – Shashock (común)
# 030 – Digga (común)
# 062 – Cactino (Poco común) (1. Evolución)
# 108 – Aulot (Poco común) (1. Evolución)
# 183 – Abaddog (Raro) (3. Evolución)
# 249 – Malfunctor (Raro) (3. Evolución)
# 264 – Carnagrius (Mega Rare) (3. Evolución)
# 279 – Blizloo (Especial) (3. Evolución)
Zona 79
# 013 – Shashock (común)
# 091 – Dandemill (Poco común) (2. Evolución)
# 108 – Aulot (Poco común) (1. Evolución)
# 249 – Malfunctor (Raro) (3. Evolución)
# 264 – Carnagrius (Mega Rare) (3. Evolución)
# 279 – Blizloo (Especial) (3. Evolución)
Zona 80
# 034 – Replicanti (común)
# 039 – Dethwurm (Poco común) (2. Evolución)
# 111 – Pharamoth (Poco común) (2. Evolución)
# 194 – Monexus (Raro) (2. Evolución)
# 219 – Angelique (Raro) (3. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 81
# 013 – Shashock (común)
# 016 – Tyregg (común)
# 111 – Pharamoth (Poco común) (2. Evolución)
# 131 – Emperabee (Poco común) (2. Evolución)
# 179 – Sliffery (Raro) (2. Evolución)
# 243 – Tirtrauma (Raro) (3. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 82
# 016 – Tyregg (común)
# 108 – Aulot (Poco común) (1. Evolución)
# 111 – Pharamoth (Poco común) (2. Evolución)
# 179 – Sliffery (Raro) (2. Evolución)
# 194 – Monexus (Raro) (2. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 83
# 005 – Pira (común)
# 107 – Ratatusk (Poco común) (2. Evolución)
# 108 – Aulot (Poco común) (1. Evolución)
# 179 – Sliffery (Raro) (2. Evolución)
# 243 – Tirtrauma (Raro) (3. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 84
Capítulo 009 – Gorgonita (común)
# 034 – Replicanti (común)
# 039 – Dethwurm (Poco común) (2. Evolución)
# 131 – Emperabee (Poco común) (2. Evolución)
# 171 – Felicient (Raro) (3. Evolución)
# 194 – Monexus (Raro) (2. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 85
# 005 – Pira (común)
# 030 – Digga (común)
# 039 – Dethwurm (Poco común) (2. Evolución)
# 176 – Spectrice (Raro) (2. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 86
Capítulo 009 – Gorgonita (común)
# 016 – Tyregg (común)
# 039 – Dethwurm (Poco común) (2. Evolución)
# 095 – Gemeen (Poco común) (2. Evolución)
# 171 – Felicient (Raro) (3. Evolución)
# 176 – Spectrice (Raro) (2. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 87
# 016 – Tyregg (común)
# 030 – Digga (común)
# 107 – Ratatusk (Poco común) (2. Evolución)
# 131 – Emperabee (Poco común) (2. Evolución)
# 176 – Spectrice (Raro) (2. Evolución)
# 219 – Angelique (Raro) (3. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 88
# 019 – Bulken (común)
# 027 – Emotel (común)
# 037 – Nutchok (Poco común) (2. Evolución)
# 115 – Drakuza (Poco común) (2. Evolución)
# 145 – Vorapest (Poco común) (2. Evolución)
# 236 – Jagstrich (Raro) (2. Evolución)
# 246 – Stelmo (Raro) (3. Evolución)
# 270 – Mistralion (Mega Rare) (3. Evolución)
# 291 – Jeeta (Especial) (3. Evolución)
Zona 89
# 014 – Espina (común)
# 016 – Tyregg (común)
# 019 – Bulken (común)
# 027 – Emotel (común)
# 037 – Nutchok (Poco común) (2. Evolución)
# 063 – Cacteona (Poco común) (2. Evolución)
# 145 – Vorapest (Poco común) (2. Evolución)
# 186 – Resonect (Raro) (3. Evolución)
# 233 – Taffaca (Raro) (2. Evolución)
# 246 – Stelmo (Raro) (3. Evolución)
# 270 – Mistralion (Mega Rare) (3. Evolución)
# 291 – Jeeta (Especial) (3. Evolución)
Zona 90
# 014 – Espina (común)
# 016 – Tyregg (común)
# 032 – Bowish (Común)
# 037 – Nutchok (Poco común) (2. Evolución)
# 063 – Cacteona (Poco común) (2. Evolución)
# 080 – Dunefin (Poco común) (1. Evolución)
# 186 – Resonect (Raro) (3. Evolución)
# 224 – Hamoo (Raro) (2. Evolución)
# 270 – Mistralion (Mega Rare) (3. Evolución)
# 291 – Jeeta (Especial) (3. Evolución)
Zona 91
# 011 – Fropip (común)
# 056 – Furpy (Poco común) (1. Evolución)
# 123 – Boxrock (Poco común) (2. Evolución)
# 198 – Idolette (Rara) (3. Evolución)
# 261 – Torrex (Mega Rare) (3. Evolución)
# 276 – Kritsunox (Especial) (3. Evolución)
Zona 92
# 011 – Fropip (común)
# 024 – Arigami (común)
# 147 – Kumacho (Poco común) (2. Evolución)
# 156 – Wiselie (Rara) (3. Evolución)
# 261 – Torrex (Mega Rare) (3. Evolución)
# 276 – Kritsunox (Especial) (3. Evolución)
Zona 93
# 011 – Fropip (común)
# 015 – Flexel (común)
# 024 – Arigami (común)
# 093 – Alpania (Poco común) (2. Evolución)
# 123 – Boxrock (Poco común) (2. Evolución)
# 147 – Kumacho (Poco común) (2. Evolución)
# 156 – Wiselie (Rara) (3. Evolución)
# 204 – Vaprat (Raro) (3. Evolución)
# 213 – Columbra (Rara) (3. Evolución)
# 261 – Torrex (Mega Rare) (3. Evolución)
# 276 – Kritsunox (Especial) (3. Evolución)
Zona 94
# 015 – Flexel (común)
# 018 – Perleo (común)
# 056 – Furpy (Poco común) (1. Evolución)
# 071 – Hexopus (Poco común) (2. Evolución)
# 159 – Seaphon (Raro) (3. Evolución)
# 261 – Torrex (Mega Rare) (3. Evolución)
# 276 – Kritsunox (Especial) (3. Evolución)
Zona 95
# 015 – Flexel (común)
# 024 – Arigami (común)
# 045 – Parchyon (Poco común) (2. Evolución)
# 056 – Furpy (Poco común) (1. Evolución)
# 093 – Alpania (Poco común) (2. Evolución)
# 204 – Vaprat (Raro) (3. Evolución)
# 213 – Columbra (Rara) (3. Evolución)
# 261 – Torrex (Mega Rare) (3. Evolución)
# 276 – Kritsunox (Especial) (3. Evolución)
Zona 96
# 018 – Perleo (común)
# 071 – Hexopus (Poco común) (2. Evolución)
# 085 – Venowar (Poco común) (2. Evolución)
# 159 – Seaphon (Raro) (3. Evolución)
# 180 – Bogarp (Raro) (3. Evolución)
# 261 – Torrex (Mega Rare) (3. Evolución)
# 276 – Kritsunox (Especial) (3. Evolución)
Zona 97
# 008 – Pandicub (común)
# 023 – Fanfrou (común)
# 024 – Arigami (común)
# 047 – Boltusk (Poco común) (2. Evolución)
# 083 – Moink (Poco común) (2. Evolución)
# 109 – Aulion (Poco común) (2. Evolución)
# 162 – Trondle (Raro) (3. Evolución)
# 177 – Kromatice (Raro) (3. Evolución)
# 192 – Jampa (Raro) (3. Evolución)
# 258 – Arctivore (Mega Rare) (3. Evolución)
# 279 – Blizloo (Especial) (3. Evolución)
Zona 98
# 008 – Pandicub (común)
# 023 – Fanfrou (común)
# 024 – Arigami (común)
# 047 – Boltusk (Poco común) (2. Evolución)
# 083 – Moink (Poco común) (2. Evolución)
# 135 – Trimion (Poco común) (2. Evolución)
# 162 – Trondle (Raro) (3. Evolución)
# 174 – Moundrian (Raro) (3. Evolución)
# 177 – Kromatice (Raro) (3. Evolución)
# 258 – Arctivore (Mega Rare) (3. Evolución)
# 279 – Blizloo (Especial) (3. Evolución)
Zona 99
# 016 – Tyregg (común)
# 053 – Excavación (Poco común) (2. Evolución)
# 210 – Licopaína (Rara) (3. Evolución)
# 273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolución)
# 282 – Draclone (Especial) (3. Evolución)
Zona 100
# 015 – Flexel (común)
# 081 – Sharnoll (Poco común) (2. Evolución)
# 153 – Broshield (Raro) (3. Evolución)
#273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolution)
#282 – Draclone (Special) (3. Evolution)
Zone 101
#015 – Flexel (Common)
#016 – Tyregg (Common)
#053 – Excavat (Uncommon) (2. Evolution)
#081 – Sharnoll (Uncommon) (2. Evolution)
#153 – Broshield (Rare) (3. Evolution)
#210 – Lycopain (Rare) (3. Evolution)
#273 – Prismazor (Mega Rare) (3. Evolution)
#282 – Draclone (Special) (3. Evolution)
Zone 102
#001 – Platyfoo (Common)
#011 – Fropip (Common)
#097 – Suavian (Uncommon) (2. Evolution)
#113 – Seatusk (Uncommon) (2. Evolution)
#139 – Bosdour (Uncommon) (2. Evolution)
#150 – Hurristag (Rare) (3. Evolution)
#168 – Floreus (Rare) (3. Evolution)
#222 – Shermit (Rare) (3. Evolution)
#267 – Voltosfere (Mega Rare) (3. Evolution)
#285 – Bedam (Special) (3. Evolution)
Zone 103
#001 – Platyfoo (Common)
#011 – Fropip (Common)
#015 – Flexel (Common)
#025 – Turbinha (Common)
#035 – Saxia (Common)
#089 – Jellien (Uncommon) (2. Evolution)
#113 – Seatusk (Uncommon) (2. Evolution)
#141 – Aziton (Uncommon) (2. Evolution)
#150 – Hurristag (Rare) (3. Evolution)
#168 – Floreus (Rare) (3. Evolution)
#222 – Shermit (Rare) (3. Evolution)
#267 – Voltosfere (Mega Rare) (3. Evolution)
#285 – Bedam (Special) (3. Evolution)
Zone 104
#015 – Flexel (Common)
#029 – Scurrel (Common)
#035 – Saxia (Common)
#059 – Serala (Uncommon) (2. Evolution)
#139 – Bosdour (Uncommon) (2. Evolution)
#150 – Hurristag (Rare) (3. Evolution)
#216 – Cragodillo (Rare) (3. Evolution)
#267 – Voltosfere (Mega Rare) (3. Evolution)
#285 – Bedam (Special) (3. Evolution)
Zone 105
#003 – Hobyn (Common)
#015 – Flexel (Common)
#029 – Scurrel (Common)
#059 – Serala (Uncommon) (2. Evolution)
#097 – Suavian (Uncommon) (2. Evolution)
#141 – Aziton (Uncommon) (2. Evolution)
#165 – Weavolt (Rare) (3. Evolution)
#216 – Cragodillo (Rare) (3. Evolution)
#267 – Voltosfere (Mega Rare) (3. Evolution)
#285 – Bedam (Special) (3. Evolution)
Zone 106
#003 – Hobyn (Common)
#035 – Saxia (Common)
#089 – Jellien (Uncommon) (2. Evolution)
#097 – Suavian (Uncommon) (2. Evolution)
#168 – Floreus (Rare) (3. Evolution)
#207 – Nimburst (Rare) (3. Evolution)
#267 – Voltosfere (Mega Rare) (3. Evolution)
#285 – Bedam (Special) (3. Evolution)

Zone 107
#015 – Flexel (Common)
#029 – Scurrel (Common)
#059 – Serala (Uncommon) (2. Evolution)
#089 – Jellien (Uncommon) (2. Evolution)
#165 – Weavolt (Rare) (3. Evolution)
#207 – Nimburst (Rare) (3. Evolution)
#267 – Voltosfere (Mega Rare) (3. Evolution)
#285 – Bedam (Special) (3. Evolution)

Zone 108

#006 – Golematon (Common)
#019 – Bulken (Common)
#034 – Replicanti (Common)
#057 – Walnormous (Uncommon) (2. Evolution)
#061 – Francelstud (Uncommon) (2. Evolution)
#117 – Enerfox (Uncommon) (2. Evolution)
#189 – Lagorove (Rare) (3. Evolution)
#234 – Froppe (Rare) (3. Evolution)
#237 – Ostridge (Rare) (3. Evolution)
#255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolution)
#294 – Corozard (Special) (3. Evolution)

Zone 109

#006 – Golematon (Common)
#034 – Replicanti (Common)
#065 – Grush (Uncommon) (2. Evolution)
#117 – Enerfox (Uncommon) (2. Evolution)
#234 – Froppe (Rare) (3. Evolution)
#237 – Ostridge (Rare) (3. Evolution)
#255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolution)
#294 – Corozard (Special) (3. Evolution)

Zone 110

Loading...

#019 – Bulken (Common)
#034 – Replicanti (Common)
#057 – Walnormous (Uncommon) (2. Evolution)
#061 – Francelstud (Uncommon) (2. Evolution)
#065 – Grush (Uncommon) (2. Evolution)
#189 – Lagorove (Rare) (3. Evolution)
#234 – Froppe (Rare) (3. Evolution)
#237 – Ostridge (Rare) (3. Evolution)
#255 – Raamu (Mega Rare) (3. Evolution)
#294 – Corozard (Special) (3. Evolution)

Loading...